Pusat Kerjasama Industri (Center for Industrial Cooperation)

– Ketua Pusat Kerjasama Industri (Head of Center for Industrial Cooperation)
– Sekretaris Pusat Kerjasama Industri (Secretary to the Center for Industrial Cooperation)